Łomża - informacje


62.573
mieszkańców Łomży
29.793
mężczyzn
32.780
kobiet

9.081
w wieku przedprodukcyjnym

39.625
w wieku produkcyjnym

13.867
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

230
zawarto małżeństw

570
urodzeń

622
zgonów

-52
przyrost naturalny
miasto Łomża
dochody

462.494.816
wydatki

486.898.464
struktura wydatków Łomży

13.122
0,003%
Leśnictwo

51.999
0,011%
Rolnictwo i łowiectwo

1.923.733
0,395%
Przetwórstwo przemysłowe

64.219.592
13,190%
Transport i łączność

20.933.940
4,299%
Administracja publiczna

510.900
0,105%
Turystyka

5.176.827
1,063%
Gospodarka mieszkaniowa

1.404.067
0,288%
Działalność usługowa

363.088
0,075%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

85.437
0,018%
Obrona narodowa

12.927.862
2,655%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

193.207
0,040%
Wymiar sprawiedliwości

2.229.826
0,458%
Obsługa długu publicznego

158.705.216
32,595%
Oświata i wychowanie

1.337.332
0,275%
Ochrona zdrowia

26.462.626
5,435%
Pomoc społeczna

5.173.575
1,063%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.450.640
3,173%
Edukacyjna opieka wychowawcza

30.157.012
6,194%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35.945.332
7,383%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.874.266
2,233%
Kultura fizyczna i sport

92.358.872
18,969%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-11-28 05:22
REKLAMA
pogoda Łomża
-0.3°C
wschód słońca: 07:18
zachód słońca: 15:20
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łomży

kiedy
2022-12-02 17:30
miejsce
Sala Koncertowa Filharmonii...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 19:00
miejsce
Dom Środowisk Twórczych MDK,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 20:00
miejsce
Sala Koncertowa Filharmonii...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-03 17:00
miejsce
Sala Koncertowa Filharmonii...
wstęp biletowany