reklama

Łomża - informacje


60.128
mieszkańców Łomży
28.559
mężczyzn
31.569
kobiet

8.872
w wieku przedprodukcyjnym

36.685
w wieku produkcyjnym

14.571
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

245
zawarto małżeństw

481
urodzeń

572
zgonów

-91
przyrost naturalny
miasto Łomża
dochody

456.193.408
wydatki

486.319.840
struktura wydatków Łomży

14.228
0,003%
Leśnictwo

47.361
0,010%
Rolnictwo i łowiectwo

45.286.612
9,312%
Transport i łączność

24.047.882
4,945%
Administracja publiczna

6.700.176
1,378%
Turystyka

7.349.175
1,511%
Gospodarka mieszkaniowa

1.642.393
0,338%
Działalność usługowa

12.203
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18.473.328
3,799%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

197.927
0,041%
Wymiar sprawiedliwości

9.731.932
2,001%
Obsługa długu publicznego

190.598.000
39,192%
Oświata i wychowanie

1.952.610
0,402%
Ochrona zdrowia

33.693.152
6,928%
Pomoc społeczna

10.486.769
2,156%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.664.689
3,427%
Edukacyjna opieka wychowawcza

32.633.294
6,710%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19.023.000
3,912%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.430.554
2,556%
Kultura fizyczna i sport

55.334.552
11,378%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-07-23 18:15
REKLAMA
pogoda Łomża
22.9°C
wschód słońca: 04:35
zachód słońca: 20:41
Koronawirus
podlaskie
reklama

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łomży

kiedy
2024-09-16 20:00
miejsce
Sala Koncertowa Filharmonii...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-20 17:15
miejsce
Sala Koncertowa Filharmonii...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-20 20:15
miejsce
Sala Koncertowa Filharmonii...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-25 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Filharmonii...
wstęp biletowany